Wednesday, May 7, 2014

السقوط المدوييتشارك النظام المصري السابق مع النظام الاسبق في العنجهية.. و الاستعلاء.. و من ثَمَّ..

 الانفصال عن الواقع.. و انعدام البصيرة.. و السقوط المدوي.. الابدي..